Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. WSM
Zakład Seksuologii i Planowania Rodziny, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
dr n. med. Marek Marciniak
Ekspert Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
Stanisław Kogut
Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, Senator RP
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) – Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych