Komitet Naukowy

Home  >>  Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
dr n. med. Grzegorz Południewski
Gabinet dr Grzegorza Południewskiego w Warszawie
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.J.Korczaka w Warszawie, Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji
ks. dr Zbigniew Iwański
Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku
prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Izabela Nowakowska
Psycholog, Koordynator programu „Psycholog do Domu”
płk Witold Dorosz
dr Konrad Prandecki
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
dr Katarzyna Nawrot
Uniwersytet w Poznaniu
dr Katarzyna Karaskiewicz
Historyk idei i kultury, antropolog kultury
dr nauk. wet. Jacek Andrychiewicz
Ajawet, Lublin