Program

Home  >>  Program

08:30-09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA
09:30-09:45 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie Psychiczne Ludzi Biznesu”
WYKŁAD INAUGURACYJNY
09:45-10:15 TEMAT: Wieloznaczność pojęć „sumienie” i „zdrowie psychiczne”
Wykładowca: prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
SESJA I
10:15-10:35 TEMAT: Sumienie a przestrzeganie prawa stanowionego
Wykładowca: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.J.Korczaka w Warszawie, Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji
10:35-10:55 TEMAT: Milczenie ludzi biznesu wobec przemian gospodarczo-społecznych w Polsce
Wykładowca: płk Witold Dorosz
10:55-11:15 TEMAT: Czy sumienie jest przeszkodą w prowadzeniu biznesu?
Wykładowca: dr Konrad Prandecki
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
11:15-11:25 PYTANIA – ODPOWIEDZI – DYSKUSJA
11:25-11:45 PRZERWA KAWOWA
SESJA II
11:45-12:05 TEMAT: Wpływ podejmowanych decyzji sprzecznych z sumieniem na zdrowie psychiczne ludzi biznesu
Wykładowca: dr Katarzyna Nawrot
Uniwersytet w Poznaniu
12:05-12:25 TEMAT: Ludzie biznesu w nauce kościoła rzymskokatolickiego
Wykładowca: ks. dr Zbigniew Iwański
Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku
12:25-12:45 TEMAT: Sumienie przeszkodą w rywalizacji?
Wykładowca: dr Katarzyna Karaskiewicz
Historyk idei i kultury, antropolog kultury
12:45-12:55 TEMAT: Milczenie ludzi biznesu w sprawach ochrony zwierząt
Wykładowca: dr nauk. wet. Jacek Andrychiewicz
Ajawet, Lublin
12:45-12:55 PYTANIA – ODPOWIEDZI – DYSKUSJA
12:55-13:55 PRZERWA OBIADOWA
SESJA III
13:55-14:55 DEBATA: Rola sumienia w przebudowie współczesnej Polski
14:55-15:25 PODSUMOWANIE KONFERENCJI / SPOTKANIE Z MEDIAMI
15:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI