Wykładowcy

Home  >>  Wykładowcy

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.J.Korczaka w Warszawie, Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji
ks. dr Zbigniew Iwański
Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku
Izabela Nowakowska
Psycholog, Koordynator programu „Psycholog do Domu”