Wykładowcy

Home  >>  Wykładowcy

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.J.Korczaka w Warszawie, Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji
płk Witold Dorosz
dr Konrad Prandecki
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
dr Katarzyna Nawrot
Uniwersytet w Poznaniu
ks. dr Zbigniew Iwański
Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku
dr Katarzyna Karaskiewicz
Historyk idei i kultury, antropolog kultury
dr nauk. wet. Jacek Andrychiewicz
Ajawet, Lublin